ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ยินดีต้อนรับสู่ Rudedog.co เว็บไซต์และชื่่อโดเมนนี้ได้รับการจัดการและเป็นเจ้าของโดย บริษัท รู้ดด็อก จำกัด 
  การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า "การใช้บริการ") อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (เรียกว่า "เงื่อนไขการให้บริการ") สำหรับการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้บริษัท รู้ดด็อก จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง
 • 1. ทรัพย์สินทางปัญญา
 • 1.1บริษัท รู้ดด็อก จำกัด และโลโก้รู้ดด็อก ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท รู้ดด็อก จำกัด (เครื่องหมายการค้า) ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา ข่าวสาร กราฟิก โลโก้ รูปแบบ การจัดวาง ดาวน์โหลด ราคาสินค้าและการบริการ (เนื้อหา) เป็นเจ้าของหรือจดทะเบียนโดย บริษัท รู้ดด็อก จำกัด ห้ามมิให้ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหา หรือเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท รู้ดด็อก จำกัด หรือตามที่กฎหมายอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะ บริษัท รู้ดด็อก จำกัด
  1. คุณต้องไม่เชื่อมโยง ไม่ว่าส่วนใดๆก็ตามของเว็บไซต์ โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท รู้ดด็อก จำกัด 
 • 2. การเชื่อมโยงและบุคคลที่สาม
 • 2.1คุณต้องไม่เชื่อมโยง ไม่ว่าส่วนใดๆก็ตามของเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท รู้ดด็อก จำกัด
  1. เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงหรือแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยองค์กรหรือบุคคล (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) เนื้อหาของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท รู้ดด็อก จำกัด รู้ดด็อกจะไม่รับรอง อนุมัติ ให้การรับประกันใดๆ หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือผลิตภัณฑ์ การบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในส่วนของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคล บริษัท รู้ดด็อก จำกัด คือบุคคลที่สามารถหรือการดำเนินการขององค์กรนั้นๆ หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของบุคคลผู้นั้นเอง
 • 3. ข้อกำหนดในการจำหน่ายสินค้า
 • 3.1
  1. ในการสั่งซื้อ คุณสามารถทำการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและการยืนยันราคาสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามความพร้อม การค้ำประกันหรือการนำเสนอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาการจัดส่ง อาจเกิดความล่าช้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับความล่าช้าของไปรษณีย์ หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา 
 • 4. ข้อตกลงของเรา
  เมื่อคุณทำการสั่งซื้อสินค้า คุณจะได้รับรายละเอียดการสั่งสินค้าในหน้าบัญชีของคุณ รายละเอียดสินค้าของคุณในบัญชีเป็นแค่เพียงการรับทราบ จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับการสั่งซื้อ ข้อตกลงของการสั่งซื้อสินค้าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าการชำระเงินจะได้รับการอนุมัติจากเรา และเราได้หักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณแล้ว
 • 5. การตั้งราคาและสินค้าคงคลัง
 • 5.1
  1. รู้ดด็อกพยายามทำให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียด คำอธิบายและราคาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาด (รวมถึงข้อผิดพลาดของการประมวลผล) อาจเกิดขึ้นได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาหรือการชำระค่าสินค้าใดๆ เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ หากคุณได้ทำการชำระเงินก่อนที่การสั่งซื้อถูกยกเลิก คุณจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน
 • 5.2
  1. ราคาของสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะถูกแสดงแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน 'สรุปคำสั่งซื้อ'
 • 5.3
  1. การบริการอาจมีข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆ ความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณเว้นว่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา, การจัดส่งสินค้า, เงื่อนไขการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า
 • 6. คำอธิบายสินค้า
  ในการอธิบายสินค้าที่มีจำหน่ายเพื่อการสั่งซื้อออนไลน์ รู้ดด็อกพยายามที่จะทำให้ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ดี รู้ดด็อกไม่รับประกันว่าคำอธิบายสินค้า หรือเนื้อหาอื่นๆ ของการบริการจากรู้ดด็อกนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากสินค้าใดๆ ที่นำเสนอโดยรู้ดด็อกไม่เป็นดังคำอธิบาย สามารถคืนสินค้าได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน
 • 7. การชำระเงิน
  เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณ เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะตอบสนองการทำธุรกรรมได้ สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์และบัตรของคุณจะถูกหักเพียงครั้งเดียวหลังจากคำสั่งซื้อสินค้าได้รับการยอมรับ
 • 8. รหัสส่วนลด
  ข้อเสนอรหัสส่วนลดจะมีเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อใดๆ หรือสินค้าที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ระบุไว้
 • 9. การคืนสินค้าและการคืนเงิน
  รู้ดด็อกไม่มีสิทธิ์ในสินค้าที่ส่งคืนจนกว่าสินค้านั้นๆ จะมาถึงคลังสินค้า การคืนเงินอาจทำได้โดยไม่เรียกร้องการคืนสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา ในสถานการณ์นี้ รู้ดด็อกขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ถูกคืน 
 • 10. การดำเนินการของคุณ
 • 10.1 สิ่งที่ห้ามทำ:
  1. (a) ใช้เว็บไซต์ในทางฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ
  2. (b) ใช้เว็บไซต์ในทางรุกราน ก่อกวน คุกคาม ติดตาม ข่มขู่หรืออื่นๆ ต่อบุคคลอื่น
  3. (c) แทรกแซง ทำลาย หรือสร้างเหตุการณ์ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์
  4. (d) อัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่:
   1. (i)
    1. ไม่ได้เป็นงานต้นฉบับของคุณ หรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลอื่น
   2. (ii)
    1. เป็น หรือคาดว่าจะเป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด หยาบคาย ข่มขู่ เหยียดหยาม อนาจาร ก้าวร้าว ดูหมิ่น หรืออื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนาในทางไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชัง หรือมีแนวโน้มในการโจมตี ดูหมิ่นผู้อื่นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจใดๆ
   3. (iii)
    1. ประกอบด้วยภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น นอกจากได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้น
   4. (iv)
    1. คุณรู้หรือสงสัย หรือคาดว่าจะรู้หรือสงสัยว่ามีความผิด หลอกลวง หรือเป็นเท็จ
   5. (v)
    1. ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่มีจุดประสงค์ ไม่จำเป็น หรือซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมาก หรือ
   6. (vi)
    1. ประกอบด้วยเนื้อหาการเงิน กฎหมาย การแพทย์ หรือข้อคิดเห็นทางวิชาชีพอื่นๆ
  5. หากคุณพบว่ามีการกระทำดังที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อเรา
 • 10.2
  1. รู้ดด็อกขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมถึงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาและการเผยแพร่อื่นๆที่ได้กระทำในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำใดๆที่ได้ทำผ่านเว็บไซต์ของเรา เท่ากับคุณยินยอมและอนุญาตให้รู้ดด็อกได้รับกรรมสิทธิ์การใช้งาน แบบไม่ผูกขาดทั่วโลก ทั้งยังปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหานั้นๆในทุกรูปแบบและทุกจุดประสงค์
 • 10.3
  1. รู้ดด็อกจะไม่รับผิดชอบและไม่ยอมรับความผิดที่เกิดจากเนื้อหาใดๆ ที่บรรจุ โพสต์ เผยแพร่หรืออื่นๆ บนเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากรู้ดด็อกจะไม่รับรองความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำกล่าวใดๆ โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากรู้ดด็อก
 • 11. ข้อสงวนสิทธิ์
  การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราถือว่ามีความเสี่ยง ไม่เพียงแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น แต่ซอฟแวร์หรือข้อมูลของคุณอาจจะได้รับความเสียหายจากการแพร่กระจายไวรัสใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือจากเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของRudedog.co ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง Rudedog.co จะได้รับการยกเว้น ตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไขการรับประกัน และสิทธิในการเรียกร้องทั้งหมด (ทั้งโดยตรงและโดยนัยยะ) คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะทางใดๆก็ตาม
 • 12. ความเสี่ยงจากการสูญหาย
  สินค้าที่ทำการซื้อจากรู้ดด็อกจะดำเนินตามสัญญาการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญหาย และสินค้าบางชนิดจะไปถึงคุณโดยส่งผ่านทางผู้จัดส่ง
 • 13. บัญชีของคุณ
  หากคุณใช้บริการของRudedog.co คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ
 • 14. การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์
  รู้ดด็อกขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมถึงมีสิทธิ์ในการระงับ ปรับปรุง เว็บไซต์ของรู้ดด็อก โดยไม่จำกัดระยะเวลา
 • 15. นโยบายความเป็นส่วนตัว
  นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตั้งขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลของคุณ และเงื่อนไขการให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรู้ดด็อก ความเป็นส่วนตัวของรู้ดด็อก การใช้เว็บไซต์นี้หมายถึงคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของรู้ดด็อก.
 • 16. ขอบเขตอำนาจศาล
  เงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย
 • 17. การติดต่อ
  หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ กรุณา ติดต่อที่หมายเลข 0990826111

Terms and Conditions for  บริษัท รู้ดด็อก จำกัด 

Introduction

These Website Standard Terms and Conditions written on this webpage shall manage your use of our website, Rudedog Store accessible at rudedog.co.

These Terms will be applied fully and affect to your use of this Website. By using this Website, you agreed to accept all terms and conditions written in here. You must not use this Website if you disagree with any of these Website Standard Terms and Conditions.

Minors or people below 18 years old are not allowed to use this Website.

Intellectual Property Rights

Other than the content you own, under these Terms, RDBOX Co., Ltd and/or its licensors own all the intellectual property rights and materials contained in this Website.

You are granted limited license only for purposes of viewing the material contained on this Website.

Restrictions

You are specifically restricted from all of the following:

 • publishing any Website material in any other media;
 • selling, sublicensing and/or otherwise commercializing any Website material;
 • publicly performing and/or showing any Website material;
 • using this Website in any way that is or may be damaging to this Website;
 • using this Website in any way that impacts user access to this Website;
 • using this Website contrary to applicable laws and regulations, or in any way may cause harm to the Website, or to any person or business entity;
 • engaging in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Website;
 • using this Website to engage in any advertising or marketing.

Certain areas of this Website are restricted from being access by you and RDBOX Co., Ltd may further restrict access by you to any areas of this Website, at any time, in absolute discretion. Any user ID and password you may have for this Website are confidential and you must maintain confidentiality as well.

Your Content

In these Website Standard Terms and Conditions, “Your Content” shall mean any audio, video text, images or other material you choose to display on this Website. By displaying Your Content, you grant RDBOX Co., Ltd a non-exclusive, worldwide irrevocable, sub licensable license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute it in any and all media.

Your Content must be your own and must not be invading any third-party's rights. RDBOX Co., Ltd reserves the right to remove any of Your Content from this Website at any time without notice.

No warranties

This Website is provided “as is,” with all faults, and RDBOX Co., Ltd express no representations or warranties, of any kind related to this Website or the materials contained on this Website. Also, nothing contained on this Website shall be interpreted as advising you.

Limitation of liability

In no event shall RDBOX Co., Ltd, nor any of its officers, directors and employees, shall be held liable for anything arising out of or in any way connected with your use of this Website whether such liability is under contract. RDBOX Co., Ltd, including its officers, directors and employees shall not be held liable for any indirect, consequential or special liability arising out of or in any way related to your use of this Website.

Indemnification

You hereby indemnify to the fullest extent RDBOX Co., Ltd from and against any and/or all liabilities, costs, demands, causes of action, damages and expenses arising in any way related to your breach of any of the provisions of these Terms.

Severability

If any provision of these Terms is found to be invalid under any applicable law, such provisions shall be deleted without affecting the remaining provisions herein.

Variation of Terms

RDBOX Co., Ltd is permitted to revise these Terms at any time as it sees fit, and by using this Website you are expected to review these Terms on a regular basis.

Assignment

The RDBOX Co., Ltd is allowed to assign, transfer, and subcontract its rights and/or obligations under these Terms without any notification. However, you are not allowed to assign, transfer, or subcontract any of your rights and/or obligations under these Terms.

Entire Agreement

These Terms constitute the entire agreement between RDBOX Co., Ltd and you in relation to your use of this Website, and supersede all prior agreements and understandings.

Governing Law & Jurisdiction

These Terms will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of Thailand, and you submit to the non-exclusive jurisdiction of the state and federal courts located in Thailand for the resolution of any disputes.