บริษัท รู้ดด็อก จำกัด
46/9 หมู่ที่ 4 ต. บางรักน้อย
อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 
โทร : 099-164-9288